شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
چادگانكميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی،هنری،تربیتیزن  چادگان - خ دهه فجر - كميته امداد امام خميني (ره) چادگان اطلاعات بیشتر
چادگانكميته امداد امام خميني (ره) قرآنيزن  چادگان - خ دهه فجر - كميته امداد امام خميني (ره) چادگاناطلاعات بیشتر
چادگاندفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشيزن  چادگان-شهر رزوه-جنب مسجد جامعاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن1393/07/011393/10/16چادگان خ دهه فجر ک بهاراطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتمرد1393/07/011393/10/16چادگان خ شهید مره ایاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن ومرد1393/07/011393/10/16چادگان خ شهید مره ایاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن1397/04/03 چادگان - کانون جنت اطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریمرد1397/04/031397/06/24چادگان - کانون شهید باهنراطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - روستای مشهد کاوه- مجتمع کاوهاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - روستای معروف آباد - مجتمع طلوعاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان موزشی وعلمی -فرهنگیزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - پژوهش سرای دکتر محمود عابدیاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان احکام - تواشیح - قرآن - عترتزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - داالقرآن معراج- دبستان فصیحیاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن1397/04/031397/06/24چادگان - شهررزوه- دبستان شهید قره داغیاطلاعات بیشتر
چادگانسازمان تبليغات اسلامي اوقات فراغت تابستان98زن1398/03/291398/06/20چادگان،خیابان قدس موسسه قرآنی نورالمهدی(عج)اطلاعات بیشتر
چادگانسازمان تبليغات اسلامي اوقات فراغت تابستان98زن ومرد1398/04/011398/06/10چادگان روستای قرقرکانون بقیه اللهاطلاعات بیشتر
چادگانبهزیستی استاناردوزن ومرد1398/05/161398/05/16دهکده فرهنگی تفریحی زاینده روداطلاعات بیشتر
چادگانبهزیستی استانآموزشیزن ومرد1398/05/011398/06/27چادگان- شهر رزوه - مجتمع بهزیستی -مهد کودک ترگلاطلاعات بیشتر
چادگانبهزیستی استانآموزشیزن ومرد1398/05/011398/06/27مجتمع بهزیستی رزوه - مهد کودک ترگلاطلاعات بیشتر
چادگانبهزیستی استانآموزشیزن ومرد1398/05/011398/06/27مجتمع بهزیستی رزوه - مهد کودک ترگلاطلاعات بیشتر
چادگانبهزیستی استانآموزشیزن1398/05/011398/06/27مجتمع بهزیستی رزوه مهد کودک ترگلاطلاعات بیشتر
        
< >