شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
چادگانكميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی،هنری،تربیتیزن  چادگان - خ دهه فجر - كميته امداد امام خميني (ره) چادگان اطلاعات بیشتر
چادگانكميته امداد امام خميني (ره) قرآنيزن  چادگان - خ دهه فجر - كميته امداد امام خميني (ره) چادگاناطلاعات بیشتر
چادگاندفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشيزن  چادگان-شهر رزوه-جنب مسجد جامعاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن1393/07/011393/10/16چادگان خ دهه فجر ک بهاراطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتمرد1393/07/011393/10/16چادگان خ شهید مره ایاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن ومرد1393/07/011393/10/16چادگان خ شهید مره ایاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن1397/04/03 چادگان - کانون جنت اطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریمرد1397/04/031397/06/24چادگان - کانون شهید باهنراطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - روستای مشهد کاوه- مجتمع کاوهاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - روستای معروف آباد - مجتمع طلوعاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان موزشی وعلمی -فرهنگیزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - پژوهش سرای دکتر محمود عابدیاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان احکام - تواشیح - قرآن - عترتزن ومرد1397/04/031397/06/24چادگان - داالقرآن معراج- دبستان فصیحیاطلاعات بیشتر
چادگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی وهنریزن1397/04/031397/06/24چادگان - شهررزوه- دبستان شهید قره داغیاطلاعات بیشتر
        
< >