شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتمرد1393/07/011393/03/31فریدونشهر-خیابان نواب صفوی روبروی آموزش و پرورشاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  فریدونشهر - چهارصددستگاه - خ شقایق 2- آموزشگاه ریحانهاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  فریدونشهر - خ شهید مدنی - روبروی طباخی مهدی - آموزشگاه حریراطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (بافت)زن  فریدونشهر - چهارصددستگاه - خ تعاون - کوی شباهنگ 2 - آموزشگاه طرح ونقشاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن ومرد1393/04/011393/6/01فریدونشهر-خیابان شهید مدنی-جنب دبیرستان آزادگاناطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیزن ومرد1393/07/011394/06/31فریدونشهر-جیابان بسیج-مجتمع ورزشی ولایتاطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) فرهنگي ،هنري وتربيتيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) قرآني ،اعتقادي وفني وحرفه اي وورزشيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) قرآني وفرهنگيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغتزن1393/06/311394/06/31فریدونشهر-جنب اداره آموزش و پرورش کانون دخترانه امام خمینیاطلاعات بیشتر
فريدون شهردانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/08/281397/09/26اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
فريدون شهردانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/08/031397/05/30خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
فريدون شهرسازمان تبليغات اسلامي بوستان معرفتزن ومرد1398/04/011398/06/20فریدونشهر روستای سیبک مسجد 14 معصوماطلاعات بیشتر
فريدون شهرسازمان تبليغات اسلامي بوستان معرفتمرد1398/04/011398/06/20فریدونشهر ، وحدت آباد مسجد اعظم اطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  - انتخاب کنيد -   اطلاعات بیشتر
فريدون شهربهزیستی استانآموزش خانوادهزن1398/05/221398/05/23فریدونشهر-سالن اجتماعات اداره بهزیستیاطلاعات بیشتر
فريدون شهربهزیستی استانتفریحی ورزشی فرهنگیزن1398/05/261398/05/26فریدونشهر- مجتمع تفریحی چغیورت- روستای چغیورتاطلاعات بیشتر
فريدون شهربهزیستی استانورزشی- انتخاب کنيد -1398/06/031398/06/03فریدونشهر سالن ورزشی کوثراطلاعات بیشتر
فريدون شهربهزیستی استانمهارت آموزیزن1398/05/021398/07/01فریدونشهر-برف انبار-مجتمع شهدای برف انباراطلاعات بیشتر
فريدون شهربهزیستی استاناردوی توانخواهزن1398/02/301398/02/30فریدونشهر- خانه بوم گردی اسلامیاناطلاعات بیشتر
        
< >