شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) ترنم نور، فنی و حرفه ای،مناسبتهای ملی ومذهبی،نسشت های نماز وخانواده، اعتیاد، آسیبهای اجتماعی، بهداشت خانواده وروان، مهارتهای زندگیزن ومرد1397/04/021397/06/24داران- فلکه پنج تن- خیابان ایثارگران- ایثار8- بالاتراز حوزه علمیهاطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي هنري ورزشي علمي زن ومرد1393/07/011394/06/31شهرستان بويين مياندشت بلوار امام حسين خيابان حافظ روبروي پارك لاله جنب خيابان دانشاطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي تربيتي هنري ورزشيزن ومرد1393/07/011394/06/31 شهرستان بويين مياندشت شهر افوس خيابان كشاورز كانون طلوعاطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشيزن ومرد1393/07/011394/06/31شهرستان بويين مياندشت بلوار امام حسين خيابان بهارستان ميدان فرهنگ خيابان استاد مطهري جنب هنرستان شبانه روزي اطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغتزن ومرد1393/07/011394/06/31فریدن شهر دامنه کانون شهید مومنی دامنهاطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغتمرد1393/07/011394/06/31فریدن داران خیابان شهیدمطهری خ ابوریحان بیرونیاطلاعات بیشتر
فريدناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغتزن1393/07/011394/06/31فریدن داران خیابان شهید بهشتی جنب مرکر تحقیقات معلماناطلاعات بیشتر
فريدندفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشيزن  داران-خيابان شهرداري-فلكه پنج تن-خيابان ايثارگران-كوچه ايثار8اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) قصه گویی وکتابخوانیزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تن خ ایثارگران بالاتر از حوزه علمیه خواهران اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) نمایش عروسکی بیان مسایل اخلاقیزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان فریدن فلکه پنج تن خ ایثارگران بالاتر از حوزه علمیه خواهراناطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) قصص قرآنی بازیهای نمایشی وعروسکیزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تن خ ایثارگران بالاتراز حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) اندیشه خلاق زن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تنخ ایثارگران بالاتر از حوزه علمیه خواهران اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) مشاوره کودکان ، لجبازی ، احترام والدینزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان فریدن فلکه پنج تن بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانونفرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) اخلاق، نظم ونظافت در زندگی زن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تن بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) مهارت ارتباط موثرزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تن - بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) آیین دوست یابی زن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن - فلکه پنج تن بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) دوستی با خدواند واثرات آن در زندگی زن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن - فلکه پنج تن بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) دوستان نابابزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن فلکه پنج تن بالتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) بزهکاری وانحرافات جنسیزن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن - فلکه پنج تن بالاترازحوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
فريدنكميته امداد امام خميني (ره) مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی زن ومرد1397/04/021397/06/24اصفهان - فریدن - فلکه پنج تن بالاتر از حوزه علمیه خواهران کانون فرهنگی ولایت اطلاعات بیشتر
        
< >