شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
شاهين شهر—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  شاهین شهر-خیابان مخابرات-بین فرعی 10و 11غربیاطلاعات بیشتر
شاهين شهركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی وفرهنگیزن ومرد  شاهین شهربلوارامام-روبروی حسینیه بختیاریهااطلاعات بیشتر
شاهين شهربنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان فرهنگی و ورزشیزن ومرد1393/10/011393/12/25شاهین شهر بلوار نبوت خ شهید همت اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوختزن  بلوار طالقانی - فرعی 8 - پلاک 36اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ فردوسی - فرعی 4 شرقی - جنب مدرسه شبانه راضیه - پلاک 88اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ طالقانی - فرعی 5 - پ 36اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوختزن  شاهین شهر- خ نظامی - فرعی 8 غربی - پلاک 17اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  گز- بلوار معلم - روبروی اتو گالری پاسارگاد - کوچه ی نگار - پلاک 4اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ عطار - بین فرعی 6 و7 غربی - طبقه اول - واحد4اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ نظامی - فرعی 4 غربی - پ 52 جنوبیاطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شاهین شهر- بلوار طالقانی - نیم فرعی 2 غربی - پ 288اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ حافظ شمالی - فرعی 15 شرقی - پ 74- طبقه اولاطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ ردانی پور - بلوار نبوت - فرعی چهار جنوبی -پلاک 11اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوخت - هنرهای تجسمیزن  فردوسی - فرعی 11 غربی - پلاک 6 جنوبیاطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی ) - طراحی ودوختزن  خ فردوسی - فرعی 2 غربی - جنب آزمایشگاه سجاد- ساختمان فردوس - ط 2اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن   خ بهداری - نیم فرعی بین 2 و3 - بن بست شرقی -پلاک 11اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي هنرهای نمایشیزن  شاهین شهر- خ فردوسی - فرعی 4 شرقی - پلاک 81اطلاعات بیشتر
شاهين شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوخت های سنتی) - طراحی ودوختزن  شاهین شهر - خ فردوسی - فرعی 5 غربی - پ 38اطلاعات بیشتر
شاهين شهردفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي-فرهنگي-زن  شهر گز-ميدان توحيد-نبش ميدان-زيرزمين مجتمع تجاري توحيداطلاعات بیشتر
شاهين شهردفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه اموزشي-فرهنگي- انتخاب کنيد -  شاهين شهر-خيابان رازي-فرعياطلاعات بیشتر
        
< >