شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اردو وتفریح زن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان کیلومتر2 جاده مبارکه اردوگاه سید علی میرباقریاطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان آموزشی-فوق برنامهزن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان ابتدای خیابان معلماطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان آزمایشگاهی -کارگاهی -فوق برنامهزن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان خیابان شهید بهشتی مرکز تحقیقات معلمان پژوهش سرای دکتر حسابیاطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان کلاس آموزش قرآنزن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان خیابان شهید سید کاظم حجازی جنب تالار فرهنگیان فجراطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیزن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان روبروی سراه معلماطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیزن ومرد1393/07/011394/06/31دهاقان روبروی سراه معلماطلاعات بیشتر
دهاقان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي-فرهنگيزن  دهاقان-بلوار انقلاب-خيابان ولي عصر(عج)-فرعي سوماطلاعات بیشتر
دهاقان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي-فرهنگيزن  دهاقان-ميدان امام حسين(ع)-كوي پارك شهراطلاعات بیشتر
دهاقان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشي- انتخاب کنيد -  دهاقان-روستاي دزج-خيابان اصلي-دهياري روستااطلاعات بیشتر
دهاقان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشيزن  دهاقان-شهر گلشن-خيابان اصلي-حسينيه حضرت ابوالفضل(ع)اطلاعات بیشتر
دهاقان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي-فرهنگيزن  دهاقان-روستاي قميشلو-مجتمع فرهنگي روستااطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کلاسهای ورزشی زن ومرد  دهاقان. سالن ورزشی کوثراطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  زن ومرد   اطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کلاسهای ورزشی زن ومرد  دهاقان. سالن ورزشی کوثراطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  زن ومرد  دهاقان. سالن ورزشی شهدای دهاقاناطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  زن ومرد  دهاقان. سالن ورزشی غدیراطلاعات بیشتر
دهاقان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  زن ومرد  دهاقان. محله عطااباد. سالن ورزشی فجراطلاعات بیشتر
دهاقان دانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/08/121397/09/26اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
دهاقان كميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی زن1397/01/181397/02/05دهاقان .سالن جلسات کمیته امدادامام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
دهاقان كميته امداد امام خميني (ره) مسابقات قرآنی زن ومرد1397/01/201397/02/05 اطلاعات بیشتر
        
< >