شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خيابان مصلي- روبروي بيمه البرز- طبقه زيرين گالري لوستراطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  اصفهان خیابان امام خمینی-خیابان شهیدان کاظمی-پشت مسجد لیله القدر-کوچه گلچیناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خیابان امام خمینی-روبروی پارک قلمستان-جنب پل هوایی-کوچه شهید امینیاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  مسجد سید-خیابان طیب -جنب هتل پرسپولیس-بعد از پمپ بنزین-ساختمان نقش جهان- طبقه زیرزمیناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خیابان وحید-پشت مجتمع عزیز خانی -کوچه شهید نیک نفس(مشکین سابق)اطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  چهارراه نقاشی-نرسیده به خیابان شریف واقفی-مقابل مسجد سید لطیفاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خانه اصفهان-خیابان گلخانه-جنب محله جلالیهاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  چهارراه رزمندگان-خیابان رزمندگان-مجتمع مسکونی زیتوناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خیابان چمران-خیابان اشراق-نبش کوی ستاره-ساختمان دلتااطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  ابتدای خیابان رودکی-جنب امامزاده محسناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  فلکه لاله-ابتدای اتوبان چمران -کوچه شهید میر حیدریاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  بلوار کشاورز-حد فاصل فرخ آبادو سه راه سیمین- مجتمع آسمان-طبقه زیرزمیناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  چهارراه سجاد -خیابان سپهسالار-ساختمان شهر آرااطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  میدان آزادی-خیابان هزار جریب-روبروی درب دانشکده علوم پزشکیاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خیابان چهارباغ بالا-مجتمع تجاری اوسان -طبقه اولاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  خیابان میر فندرسکی-روبروی سرپرستی بیمه آسیااطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  مشتاق دوم -خیابان ارغوانیه-جنب پمپ بنزیناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  بلوار کشاورز -میدان ارتش-جنب درمانگاه شرکت نفت- باشگاه پارسیاناطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  شهدا-اول خیابان ابن سینا-جنب اداره بهداشتاطلاعات بیشتر
اصفهان—اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانباشگاه ورزشيمرد  سپاهان شهر-میدان قدیر-مجتمع تجاری دژ-نبش فارابی2-اطلاعات بیشتر
        
< >