شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
اردستان——اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرد3223 اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی،هنری،تربیتیزن  اردستان-کمیته امداد امام خمینی(ره)اردستاناطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) قرآنی فرهنگیزن  اردستان-کمیته امدادامام خمینی(ره) اردستاناطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوخت --دوخت سنتیزن  اردستان شهرک حافظ کوی هاتف پلاک3اطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوخت--دوخت سنتیزن  اردستان سه راه هلال احمر -کوچه ارشاد پلاک4اطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مسابقات فرهنگی و هنری زن ومرد  اردستان /مهاباد /خ امام /کوچه شهید اشتری اطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مسابقات فرهنگی و هنریزن ومرد  اردستان/خ امام /خ هلال احمر /جنب استادیوم ورزشیاطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان کلاس های هنریزن ومرد  اردستان- شهر زواره- خ امام-سه راه حسن آباد. کانون فرهنگی، هنری آینده سازاناطلاعات بیشتر
اردستاندفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-اجتماعي-آموزشيزن  اردستان-خيابان امام-ميدان نماز-كوچه فرمانداري-كانون فرهنگي اجتماعي صبااطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) اوقات فراغت زن ومرد1397/04/191397/06/31اردستان بلوار دانشجو کمیته امداد امام خمینی اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی - قرآنی زن1397/03/011397/06/31اصفهان اردستان بلوار دانشجو کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) اوقات فراغت زن ومرد1397/03/011397/06/31اردستان -بلوار دانشجو کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) اوقات فراغت زن1397/01/011397/12/28اردستان - بلوار دانشجو کمیته امدادامام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه اوقات فراغت زن1397/01/011397/12/28اردستان - بلوار دانشجو کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) اوقات فراغت زن ومرد1397/01/011397/12/28اردستان - کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) مسابقه جشنواره سرود مستضعفین زن1397/01/011397/12/28اصفهان -نجف آباد - اردوگاه شیخ بهاییاطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) اجرای طرح فلاح(سنتی وشبکه ای) زن ومرد1397/01/011397/12/28اردستان کمیته امدادامام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستانكميته امداد امام خميني (ره) فعالیت های قرآنی زن ومرد1397/01/011397/12/28اردستان کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
اردستاندانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغ زن ومرد1397/06/141397/06/18خ ابن سینا مرکز بهداشت استاناطلاعات بیشتر
اردستاناداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  - انتخاب کنيد -   اطلاعات بیشتر
        
< >