نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
جمعیت هلال احمرجلسه توجیهی خانه هلال روستای کهنگاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرنشست صمیمانه با یکی از یادگاران دفاع مقدساعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرغبار روبی گلزلر شهدا بمناسبت دفاع مقدساعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرتمرین کمکهای اولیه در خونریزی ورگ گیریاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرشرکت در برنامه مجازی نشست دبیران شهرستانیاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمراجرای جشن بادبادکهااعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرشرکت در برنامه پرسمان بصورت مجازیاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرطرح نذر سلامت ایام محرممعصومه پوربافرانیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرآموزش امداد و کمک های اولیهمعصومه پوربافرانیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرروز پزشکمعصومه پوربافرانیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرقرار مهربانی ( اهدا خون )معصومه پوربافرانیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرتامین واماده سازی نوشت افزاراعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرشرکت در برنامه توجیهی خانه هلال مهاباداعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...