برگزاری نهمین عصرانه جوانی با موضوع آشنایی با اصول و مبانی حقوق در گردشگری و صنایع دستی

نهمین عصرانه جوانی آشنایی با اصول و مبانی حقوق در گردشگری و صنایع دستی توسط موسسسه مردم نهاد رویش جوانه های نقش جهان با حضور مسعود نیک آیین مدیر کل تشریفات استانداری جمعه 31 خرداد ماه ساعت 18 همزمان با نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان در سالن کنفراس نمایشگاه بین المللی پل شهرستان برگزار شد.