• برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش مینی گلف

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش مینی گلف توسط کمسیون فرهنگی، هنری و ورزشی خانه جوانان و با همکاری انجمن مردم نهاد نسیم تندرستی زنده با حضور دکتر نصر رئیس گروه فرهنگی و تربیتی اداره کل ورزش و جوانان و اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان سه شنبه 21 خرداد ماه در خانه جوانان استان برگزار شد. در بخش اول این کارگاه مباحثی همچون آشنایی با رشته مینی گلف، اصول مربیگری، وسایل و تجهیزات این ورزش، قوانین و مقررات و... مطرح شد و در بخش دوم مطالبی در خصوص شرایط ، نحوه آموزش و اجرای مهارت های رشته مینی گلف ارائه شد. گفتنی است در این کارگاه 30 نفر از اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان شرکت کردند.