برگزاری همایش تدابیر طب سنتی توسط خانه مردم نهاد ورزش و نشاط کاشان

همایش تدابیر طب سنتی توسط خانه مردم نهاد ورزش و نشاط شهرستان کاشان و با حضور دکتر زکریا روحانی از متخصصین طب سنتی روز یکشنبه 19 خرداد ماه ساعت 18 در سالن الزهرا شهرستان کاشان برگزار شد. گفتنی است این سازمان مردم نهاد در نظر دارد در سال 98 تعداد 20 همایش تحت عنوان یکشنبه های سبز را یکشنبه ها از ساعت 18 الی 19 در سالن الزهرا شهرستان کاشان برگزار نماید و تاکنون 4 همایش از سلسله همایش های یکشنبه های سبز در این شهرستان برگزار شده است. شایان ذکر است تعداد شرکت کنندگان در همایش یکشنبه 19 خرداد ماه 150 نفربوده اند.