برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نایین با موضوع اوقات فراغت

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین، اولین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نایین با موضوع غنی سازی اوقات فراغت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. جلسه مذکور با موضوع غنی سازی اوقات فراغت و با حضور رضوانی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، عسگری شهردار نایین، فریدنی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان و رؤسای دستگاه های اجرایی عضو ستاد برگزار شد. در ابتدای جلسه رضوانی مطالبی در خصوص اهمیت موضوع اوقات فراغت و غنی سازی آن و ضرورت تشکیل کمیته ارزیابی و نظارت بر برنامه های اوقات فراغت کرد و سپس حمیدی سرپرست اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با توجه به دستور کار جلسه مطالب مختصری راجع به اهمیت اوقات فراغت و لزوم رعایت استاندارد ها، تاکید بر کیفیت کلاس ها، لزوم به کارگیری مربیان متخصص و دارای مجوز فعالیت و پرهیز از موازی کاری توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد. پس از آن شهزادی کارشناس امور جوانان اداره ورزش و جوانان، مباحثی راجع به موضوع اوقات فراغت ارائه کرد و سپس نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو ستاد به بیان نقطه نظرات و برنامه های اوقات فراغت دستگاه های متبوع خود پرداختند. در پایان جلسه پس از استماع نقطه نظرات حضار، مصوباتی همچون پرهیز از موازی کاری دستگاه های عضو کمیته اوقات فراغت، لزوم به کارگیری مربیان متخصص و دارای مجوز فعالیت در کلاس های آموزشی ،ارسال برنامه های اوقات فراغت به دبیرخانه ستاد به منظور ساماندهی برنامه های او.قات فراغت شهرستان و .... به تصویب رسید.