نشست ستاد ساماندهی جوانان آران و بیدگل با محوریت اوقات فراغت
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل، با توجه به اینکه امروز بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان بخصوص در بخشها و روستاها از اهمیت خاصی برخوردار است جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در بخش کویرات با موضوع برنامه ریزی اوقات فراغت با حضور فردنژاد رئیس اداره ورزش و جوانان، بخشدار کویرات، رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی، کارشناس امور جوانان و مسئولین بخش کویرات در بخشداری کویرات برگزار می شود.
ابوذر فرد نژاد ریاست اداره ورزش و جوانان در این جلسه موضوع اوقات فراغت را از موضوعات مهم افراد جامعه دانست که با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان از این فرصت جهت رشد و توسعه جامعه و جلوگیری از مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی استفاده کرد
وی ادامه داد: اگر برای اوقات فراغت افراد جامعه خصوصا نسل جوان برنامه ای نداشته باشیم این فرصت می تواند باعث تهدید جامعه و ایجاد نابسامانی و ناهنجاری در جامعه شود
وی نقش اداره ورزش و جوانان در برگزاری کلاسهای آموزشی و ورزشی، برگزاری مسابقات و همایشها و جشنواره ها مختلف فرهنگی ورزشی برای پر کردن اوقات فراغت و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه را بسیار پرنگ دانست و خواستار همکاری تمامی دستگاهها و ارگانها با اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی در اجرای برنامه های ورزشی در سطح شهرستان و بخشها خصوصا بخش کویرات گردیدند
برگزاری کلاسهای ورزشی در تابستان، ساماندهی خانه های ورزش و برگزاری جشنواره اوقات فراغت در پایان تابستان همراه با بازیهای بومی و محلی از تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.