اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان نشست حوزه جوانان با دستگاه های اجرایی پیرامون به اوقات فراغت

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، در راستای هرچه بهتر محقق شدن مصوبات جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان به عنوان دبیر این ستاد اقدام به برگزاری جلسه ای با نمایندگان دستگاه های اجرایی نمود. در این جلسه که با حضور فهیمه اصفهانیان مسئول مشارکت های اجتماعی جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان برگزار گردید، پیرامون تشکیل تیم بازرسی و چگونگی سنجش برنامه های اوقات فراغت دستگاه ها بحث و تبادل نظر گردید و مصوب شد دستگاه های اجرایی کلیه پیشنهادات خود در مورد نحوه سنجش و هرچه غنی ترسازی چک لیست مربوطه را به صورت مکتوب نهایتا تا پایان خرداد ماه سال جاری به اداره ورزش و جوانان ( جوانان دبیر خانه ستاد ساماندهی جوانان ) تحویل دهند. هچنین در ارسال برنامه های اوقات فراغت خود، لیست پایگاه های فراغتی، معرفی بازرس (به انضمام شماره تلفن همراه) و تهیه وسیله نقلیه در اسرع وقت اهتمام ورزند.