جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان برخوار با موضوع اوقات فراغت - تیرماه 97

اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان برخوار در سال 97 در روز شنبه مورخ 09/04/97 ساعت 9 صبح با موضوع اوقات فراغت با حضور فرماندار محترم و معاون و بخشداران محترم در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه در ابتدا مقام فرماندار به تبیین نکاتی بنیادین در خصوص احساس خلاء ناشی از شناخت صحیح مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی برای جوانان در جامعه پرداختند. و این دو پارامتر را به عنوان اصلی راهگشا در راستای توسعه مناسبات اداری و اجتماعی و تحقق مطالبات به حق جوانان برشمردند.ایشان در ادامه خواستار مجموعه اقدامات اجرایی، عملی و ملموس در راستای پرکردن اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان شهرستان گردیدند. در ادامه معاون محترم فرماندار بر ممانعت از بروز تفکر جزیره ای در میان ادارات موثر بر برنامه ریزی در کلیه امور خصوصا اوقات فراغت گردیدند و ضرورت برگزاری جلسات کمیته های موثر مربوط به این ستاد را امری درخور و برجسته دانستند.

در این جلسه مصوب گردید به منظور برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت در شهرستان، ادارات و سازمانهای موثر در بحث اوقات فراغت درخواست مکتوب خود را مبنی بر تمایل یا عدم تمایل به اداره ورزش و جوانان شهرستان ارسال نمایند.