نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبال و...خانم قاسمیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان آمادگی جسمانی ،ووشو،زیمناستیکآقای کاوهاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان فوتسال ،والیبال ،اسکیت،هندبالآقای داودی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان اسکیت-هاکی -,والیبالآقای بهرامیان اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبال ،بدمینتون ،اسکیت،بسکتبال آقای امامیاطلاعات بیشتر
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیمحمددهقان نصیریاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان یمناستیک،کاراته ،یوگا ،آمادگی جسمانی و.. اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان موتورسواریحجت اله نادریاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تکواندورقیه افشاری اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تکواندو -آمادگی جسمانی رقیه افشاری اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان آمادگی جسمانیموسی رضاییاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بدنسازی و پرورش اندامموسی رضاییاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کاراته تکواندو و....سید بلال موسویاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...