نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
سازمان اوقاف و امور خيريه استان نشاط معنوی  اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تنیس روی میز اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بدمینتون، والیبال، فوتسال، بسکتبال اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تکواندو، ژیمناستیک، کشتی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان هندبال اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان یوگا،پیلاتس،اروبیک، آمادگی جسمانی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کاراته، جودو، کیک بوکسینگ اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبالخانم رحماناطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبالخانم جعفرزادهاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبالخانم لقب دوستاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بدنسازی، ایروبیک اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بدنسازی، ایروبیک اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان پیلاتس اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...