نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
جمعیت هلال احمربرگزاری مسابقه دو و پیاده روی با هدف ایجاد نشاط جمعی در بین جوانان همزمان با عیدسعیدغدیرخمصدیقه جهانی نژاداطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرتکریم سادات به مناسبت عیدسعید غدیرخمصدیقه جهانی نژاداطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمراشنایی باعلماو امامزادگانشاهیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرایستگاه سلامتشاهیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرهمایش پیاده رویشاهیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرحضور اعضاء در مسجد قدیمی شهرستان به مناسبت روز جهانی مساجدنرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرغبارروبی گلزار شهدانرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمربرگزاری کلاس قرآن توسط کانون دانش اموزینرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمردیدار باسادات توسط آعصا ء کانون روستایینرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمربرگزاری جزء خوانی قرآن همراه باختم ۱۲۰۰۰ هزار یاعلینرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمردیدار با مسئول کانون پرورش فکری کودکان همزمان با دهه ولایتنرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمردیدار باخانواده ازادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدسنرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمردیدار باخانواده شهدانرگس احمدیاناطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...