نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان   اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان   اطلاعات بیشتر
اوقات فراغتطرح ملی ناظران سلامخانم دادخواهاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمراجرای طرح نذر سلامت با توزیع ماسک ومواد ضد عفونی کنندهاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمراجرای طرح نذر سلامت با توزیع ماسک ومواد ضد عفونی کنندهاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمراجرای طرح نذر سلامت با توزیع ماسک ومواد ضد عفونی کنندهاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرعزاداری دهه اخر صفر بصورت حضوری ومجازیاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان   اطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرجلسه توجیهی خانه هلال روستای کهنگاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرنشست صمیمانه با یکی از یادگاران دفاع مقدساعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرغبار روبی گلزلر شهدا بمناسبت دفاع مقدساعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرتمرین کمکهای اولیه در خونریزی ورگ گیریاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
جمعیت هلال احمرشرکت در برنامه مجازی نشست دبیران شهرستانیاعظمه ذبیحیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...