اخبار


اولین کمیته اوقات فراغت شهرستان تیران و کرون با حضور روسای کارگروه های هشت گانه و نمایندگانی از فرمانداری برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست ستاد ساماندهی امور جوانان بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل با موضوع اوقات فراغت در بخشداری کویرات برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست حوزه جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان با دستگاه های اجرایی اصفهان پیرامون برنامه ریزی های مربوط به اوقات فراغت برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست برنامه ریزی وهماهنگی های مربوط به اوقات فراغت با نواحی 6 گانه آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع غنی سازی اوقات فراغت به ریاست صانعی معاون فرماندار در خوانسار برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مدیر کل ورزش و جوانان استان از ازتشکیل کمیته تخصصی در موضوع اوقات فراغت در سال 98 خبر داد.

30 ارديبهشت 1398 - اوقات فراغت فراغت