اخبار


مجمع مردم نهاد بینش مطهر در نظر دارد طرح دینی و تربیتی مبشران نوجوان، مختص نوجوانان پسر و دختر پایه ششم تا نهم را در تابستان 98 برگزار کند.این طرح شامل دو برنامه پیداشدگان ویژه پسران و برنامه آیینه در من ویژه دختران پایه ششم تا نهم می باشد.
1 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت

اولین کمیته اوقات فراغت شهرستان تیران و کرون با حضور روسای کارگروه های هشت گانه و نمایندگانی از فرمانداری برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست ستاد ساماندهی امور جوانان بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل با موضوع اوقات فراغت در بخشداری کویرات برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست حوزه جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان با دستگاه های اجرایی اصفهان پیرامون برنامه ریزی های مربوط به اوقات فراغت برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

نشست برنامه ریزی وهماهنگی های مربوط به اوقات فراغت با نواحی 6 گانه آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع غنی سازی اوقات فراغت به ریاست صانعی معاون فرماندار در خوانسار برگزار شد.

13 خرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت