اخبار


دومین ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان لنجان با محوریت آسیب های فضای مجازی برگزار شد.

2 مرداد 1398 - اوقات فراغت فراغت

در مراسم افتتاح پایگاه های اوقات فراغت نماینده مردم شهرضا 17 شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای را تبریک گفت.

2 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی اوقات فراغت شهرضا در سال 98 برگزار شد.

2 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت

نهمین عصرانه جوانی آشنایی با اصول و مبانی حقوق در گردشگری و صنایع دستی توسط موسسه مردم نهاد رویش جوانه های نقش جهان برگزار شد.

2 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت

کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش مینی گلف توسط کمسیون فرهنگی، هنری و ورزشی خانه جوانان و با همکاری انجمن مردم نهاد نسیم تندرستی زنده برگزار شد.

2 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت

همایش تدابیر طب سنتی توسط خانه مردم نهاد ورزش و نشاط شهرستان کاشان روز یکشنبه 19 خرداد ماه در سالن الزهرا شهرستان کاشان برگزار شد.

2 تير 1398 - اوقات فراغت فراغت
1 2 3 4 5
آخری بعدی